Privacy beleid A3ensieraden

In deze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens we vragen, gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

A3ensieraden verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
A3ensieraden bewaart deze gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens:

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW gegevens (Naam Adres Woonplaats)
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IBAN

Minderjarigen:

Als je 16 jaar of jonger bent mag je niet zonder toezicht van je ouders of wettelijk vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Doeleinden:

A3ensieraden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van je bestelling, betaling en facturering
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

A3ensieraden bewaart je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze worden verzameld.

Verstrekking aan derden:

Delen van persoonsgegevens met derden
A3ensieraden verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies:

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 A3ensieraden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door A3ensieraden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@a3ensieraden.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Beveiliging gegevens:

A3ensieraden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op of via mail naar info@a3ensieraden.nl.